Site structure   Apmācību grafiks
Patreiz piedāvātās apmācību grupas sekojošās programmatūrās.
Kursa nosaukums
Akad. stundas (45min)
Apmācību valoda
Cena EUR
Piezīmes
LIRA ievadkurss 16 latviešu vai krievu val. 272.00
Grupa tiek komplektēta,pieejama arī individuāla apmācība
SEMA ievadkurss
10 * 60 min. latviešu vai krievu val.  170.00
Individuāla apmācība tikai programmas lietotājiem
         
AutoCAD LT ievadkurss 24 latviešu vai krievu val. 170.00 Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuāla apmācība
AutoCAD 3D ievadkurss 12 latviešu vai krievu val.
96.00
Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuālā apmācība
Revit LT ievadkurss 24 latviešu 240.00 Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuala apmācība
Revit Architecture ievadkurss 24 latviešu 240.00 Grupa tiek komplektēta,pieejama arī individuāla apmācība
Revit Structure ievadkurss 24 latviešu 240.00
Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuāla apmācība
Revit Arch./Struct. - savu elementu un
bibliotēku veidošana
8 latviešu 125.00 Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuāla apmācība
Revit Architecture interjeri un vizualizācija  16  latviešu  205.00 Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuāla apmācība 
Revit Structure padziļinātais kurss  12 latviešu 120.00 Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuāla apmācība
Revit Architecture padziļinātais kurss 12 latviešu 120.00 Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuāla apmācība
Autodesk 3ds Max Design 32 latviešu 320.00 Grupa tiek komplektēta, pieejama arī individuāla apmācība
 
* Apmācības cenas ir norādītas bez PVN 21%.
** SIA AGA CAD patur iespēju nepieciešamības gadījumā mainīt apmācību laikus un datumus.
*** Visām šai grafikā minētajām programmām ir iespējama arī individuāla apmācība.Par citu programmatūru apmācību interesēties pa tālruni +371 67039623 vai mob.+371 28344158.