Site structure   Produkti
SIA „AGA CAD" pārdod un ievieš datorprojektēšanas, analīzes un dokumentu vadības programmnodrošinājumu (PN). Uzņēmums pārstāv sekojošas pasaules atzinību ieguvušās kompānijas: „Autodesk Inc.“, „ANSYS Inc.“, „CAD-PLAN", „SEMA GmbH“, „Almod Corp.“,  „Cyco Software“, „Cimatron Ltd.” .
 
 
Šobrīd „AGA CAD" pārstāv starptautiskas korporācijas, kuras izstrādā programmnodrošinājumu sekojošām nozarēm:  
 • arhitektūra un dizains;
 • celtniecības konstrukciju projektēšana un analīze;
 • inženiertīklu un komunikāciju projektēšana un analīze;
 • ēku, celtniecības konstrukciju un celtniecības materiālu ražošana;
 • civilā inženierija, ceļu projektēšana;
 • zemesierīcība, pilsētplānošana, ainavu arhitektūra, ģeoloģiskā izpēte;
 • ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS);
 • internet informācijas sistēmas;
 • tehnoloģiskā aprīkojuma projektēšana un rūpnieciskās ražošanas vadība;
 • mašīnbūve un metālapstrāde;
 • digitālā prototipa modelēšana, simulācija, analīze;
 • elektrotehnika un automātika;
 • mēbeļu projektēšana, ražošana un tirdzniecība;
 • CNC darbagaldu vadība;
 • 3D grafika, vizualizācija un animācija;
 • tehniskās dokumentācijas vadība.